Slide 1

NÜKLEER MÜHENDİSLİK

Nükleer mühendisler, nükleer enerjinin barışçıl amaçla kullanımına bilimsel katkıda bulunan ve Türkiye’de nükleer teknolojinin kurulmasına ve gelişmesine çalışan uzmanlardır. Nükleer reaktörlerde ağır isotopların parçalanmasıyla oluşan enerjinin teknolojik sorunlarına temel öncelik verir. Nükleer mühendislik, üst düzey matematik, fizik, mühendislik bilimleri, nükleer bilimi eğitimi gerektiren ve fiziksel durumların analizini doğru bir şekilde yorumlama yeteneği gerektiren mühendisliğin çok özel bir alanıdır.

Günümüzde hem lisans hem de lisans üstü/doktora düzeyde nükleer mühendislik eğitimi veren tek bölüm, 1982 yılında faaliyete geçmiş olan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümüdür. Şu an için Hacettepe’de toplam 166 öğrenci nükleer mühendislik alanında 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim görmektedir. Hacettepe Üniversitesi verilerine göre, ilk açıldığı tarihten bu yana, nükleer mühendislik alanından toplam 180 kişi mezun olmuştur.

NUCLEAR ENGINEERING PROGRAMME

The Nuclear Engineering Department aims to educate students to be nuclear engineers who will be able to make scientific contributions to the peaceful uses of nuclear energy and to work for establishing and developing nuclear technology in Turkey. The technological problems of energy production by fission of heavy isotopes in nuclear reactors receives primary emphasis. Nuclear engineering is a special field of engineering that requires extensive knowledge of mathematics, physics, engineering sciences and nuclear sciences and ability to make mature analysis of physical situations. Therefore, in the world and in Turkey a different education program has emerged for nuclear engineers. In this respect, the Department of Nuclear Engineering, established in 1978 as one of the departments of the graduate school, initiated its undergraduate program in 1982.