NMD Tanıtım Broşürlerinin Güncellenmesi

Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştımalar ve Eğitim Merkezi (SAREM)
Nükleer Mühendisler Derneği aracılığıyla nükleer teknolojiyle ilgili yapacağı
toplantılarda ve sunumlarda kullanmak üzere derneğimizin tanıtım broşürlerini
talep etmektedir. Bu amaçla, mevcut broşürlerimizin güncellenmesi gerekmektedir.

Toplam 10 temel konu başlığında hazırlanan broşürler için yapılacak işler genel hatlarıyla aşağıda sunulmaktadır:

# Güncelleme ve resim değişiklikleri
* Türkçelerinin yeniden gözden geçirilmesi
* Broşür tasarım değişikliği
* Yeni resimlerin eklenmesi
* Yeni konu başlıklarının eklenmesi
# Bröşürlerin ingilizcelerinin hazırlanması

Yukarıda bahsedilen işlerde görev almak isteyen (komisyon üyeleri olsun olmasın)
üyelerimizin bizimle acilen iletişime geçmesi gerekmektedir. Nükleer mühendislerinin
tanıtımında önemli bir adım atarken yardımlarınızı bekliyoruz…

Broşürler için son gün 15 Mart 2009.

İletişim adreslerimiz:
info@nmd.org.tr (derneğin e-posta adresi)
se@nuke.hacettepe.edu.tr (Dr.Şule Ergün)
mehmeturkmen@gmail.com (Ar.Gör.Mehmet Türkmen)

Tel: (0312) 297 73 00
Hacettepe Üni. Müh. Fak.
Nükleer Enerji Müh.
Beytepe/Ankara

Mart 14th, 2009 Yayınlayansepici Kategori:Haberler ve Duyurular