Yönetim

1. Yönetim Kurulu’na aşağıdaki üyeler oybirliği ile seçilmiştir:

C. Niyazi Sökmen (Başkan, H.Ü. NEM, Öğretim Üyesi)
Mehmet Türkmen’06 (Genel Sekreter, H.Ü. NEM, Araştırma Görevlisi)
Şule Ergün’97 (Sayman, H.Ü. NEM, Öğretim Görevlisi)
Yücel Özkök’05 (Üye, ODTÜ Bilgisayar İşletmeni)
Senem Şentürk Lüle’99 (Üye, TAEK ÇNAEM)
Veda Duman’07 (Yedek, H.Ü. NEM, Araştırma Görevlisi)
Osman Altunkal’03 (Yedek, Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem)
Erhan Şenlik’07 (Yedek, H. Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü, Uzman)
Yiğit Çeçen’00 (Yedek, H.Ü. NEM, Araştırma Görevlisi)
Osman Şahin Çelikten’07 (Yedek, H.Ü. NEM, Yüksek Lisans Öğrencisi)

2. Denetim Kurulu’na aşağıdaki üyeler oybirliği ile seçilmiştir:

Ayşen Tongal’00 (Asil, TAEK)
M. Nedim Cinbiz’05 (Asil, H.Ü. NEM, Araştırma Görevlisi)
Salih Sarı’06 (Asil, H.Ü. NEM, Yüksek Lisans Öğrencisi)
Metin Köksal’03 (Yedek, H.Ü. NEM, Araştırma Görevlisi)
Şamil Gürdal’06 (Yedek, H.Ü. NEM, Araştırma Görevlisi)
Tahsin Pehlivan ’07 (Yedek, H.Ü. NEM, Yüksek Lisans Öğrencisi)

3. Dernek Bünyesinde aşağıdaki komisyonlar oluşturulmuştur, komisyonlara giren üyelerimiz de aşağıda listelenmiştir.

a. Basın Komisyonu (Şule Ergün, Yiğit Çeçen, Nedim Cinbiz, Yücel Özkök, Salih Sarı)

i. Basın bildirileri, programlar

b. Eğitim ve Sosyal Etkinlikler (Fatih Alim, Mustafa Vural, Korcan Kayrın, Osman Ş. Çelikten)

i. NEM Bölümü Öğrencileri, Bitirme Projeleri

c. Öğrenci Toplulukları (Tahsin Pehlivan, Şule Ergün, Veda Duman)

i. NEM Bölümü, Enerji Topluluğu

d. Resmi ve Özel Kurumlar Komisyonu (Fatih Alim, Nilay Çubukcu, Salih Sarı, Veda Duman, Osman Ş. Çelikten)

e. Web Sitesi, Forum (Yiğit Çeçen, Ayşen Tongal, Tahsin Pehlivan, İzzet Altınel, Haluk Atak)